Chadwick Boseman A gifted actor and talented man was taken by a dread disease too soon. Condolences to his family and those close to him.

UTHIXO uSomandla, ubukumkani bungonaphakade, namandla asemazulwini; Yamkela umoya womkhonzi wakho u-T’Challa, uKumkani wethu, kufanelekile ukuba ahlonipheke kwaye adunyiswe ngaphezu kwakho konke, Amen.